Rezultatet paraprake të vlerësimit të dosjeve për portalin “Mësues për Shqipërinë” 2020-2021

Njoftojmë të gjithë kandidatët se rezultatet paraprake po rishikohen dhe, pas shqyrtimit të ankesave dhe verifikimit nga ana e komisionit të vlerësimit, vlerësimi përfundimtar do të publikohet në datën 17 mars 2020. Ju faleminderit për mirëkuptimin!

Rezultatet paraprake të publikuara (publikimi i datës 10.3.2020)