Publikohen aktet e nxjerra nga MASR, DPAP, QSHA, ASCAP, MSHMS gjatë periudhës prill-5 maj:

  • Plan masash për institucionet e arsimit të mesëm të lartë
  •  Urdhër nr. 32, datë 05.05.2020 “Për miratimin e periudhës së aplikimeve me formularin A1 dhe A1Z për MSH 2020”
  •  Urdhër nr. 106, datë 30.04.2020 “Për porositjen, shpërndarjen dhe shitjen e teksteve shkollore të klasave 1-12 të sistemit arsimor parauniversitar për vitin shkollor 2020-2021”
  •  Urdhër nr. 45, datë 29.04.2020 “Për organizimin e mësimit, vlerësimin e nxënësve dhe mbylljen e vitit shkollor 2019-2020 për klasën XII”
  •  Udhëzim nr. 223, datë 10.04.2020 “Për menaxhimin e rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje, gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore për arsye të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19”

Klikoni për të shkarkuar: permbledhje aktesh prill-maj 2020_compressed (1)