Njoftim për kualifikimin e mësuesve – 2020

Njoftohen të gjithë kandidatët për kualifikimin e mësuesve për vitin shkollor 2019-2020 se provimi me shkrim për kualifikimin do të zhvillohet në datën 20 korrik 2020, ora 10-12.30, në Tiranë, në mjedise të planiikuara nga Qendra e Shërbimeve Arsimore.