Shpallja e rezultateve paraprake për fazën e dytë të konkurrimit për procedurat e punonjësve në njësinë e shërbimit psiko-social, të IPAP të varësisë së DRAP Fier

Shpallja e rezultateve paraprake për fazën e dytë të konkurrimit për procedurat e punonjësve në njësinë e shërbimit psiko-social, të IPAP të varësisë së DRAP Fier.

 

​Kalendari i fazës së tretë:

1- Data  1.12.2020    Intervista  me gojë e psikologëve.

2- Data 2.12.2020    Intervista me gojë e punonjësve social.

 

Kandidatët duhet të paraqiten në DRAP Fier në orën 9.00.

Kandidatët duhet të jenë të pajisur me mjet identifikimi.

Te kenë maskë dhe dezinfektues dhe të zbatojnë rregullat e distancimit social dhe fizik.

 

SHIKO LISTEN PSIKOLOG

SHIKO LISTEN PUNONJES SOCIAL