Anisa Sela

Shpallja e rezultateve paraprake për fazën e dytë të konkurrimit për procedurat e punonjësve në njësinë e shërbimit psiko-social, të IPAP të varësisë së DRAP Fier

Shpallja e rezultateve paraprake për fazën e dytë të konkurrimit për procedurat e punonjësve në njësinë e shërbimit psiko-social, të IPAP të varësisë së DRAP Fier.   ​Kalendari i fazës së tretë: 1- Data  1.12.2020    Intervista  me gojë e psikologëve. 2- Data 2.12.2020    Intervista me gojë e punonjësve social.   Kandidatët duhet të …

Shpallja e rezultateve paraprake për fazën e dytë të konkurrimit për procedurat e punonjësve në njësinë e shërbimit psiko-social, të IPAP të varësisë së DRAP Fier Read More »