Njoftim

Shpallje 9 e vendit të lirë për drejtor të IPAP të DRAP Fier.http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2021/05/Shpallje-14.05.2021.pdf

Njoftim

Njoftim nga ZVAP Divjakë për pozicion të lirë pune, provizor me profil fizikë. http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2021/04/Divjakë-22.04.2021.xlsx

Njoftim

Njoftim nga ZVAP Mallakastër për vend të lirë pune, provizor për arsim special.

Njoftim

Njoftim nga ZVAP Divjakë për pozicion pune provizor – profili gjuhë-letërsi. http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2021/04/Divjake-16.04.2021.xlsx
Publikim

Publikim

Udhezimin nr. 9, datë 09.04.2021, “Për zhvillimin e PKAB, në Republikën e Shqipërisë, viti shkollor 2020-2021, (sesioni i pare)