LISTA PËRFUNDIMTARE E SHPALLJES NR 5

LISTA PËRFUNDIMTARE E SHPALLJES NR 5                                                                                                                  ...

SHPALLJE NR 5

SHPALLJE NR 5 E VENDEVE TË LIRA PËR PUNONJËS TË NJËSISË SË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL TË IPAP NË ZVAP NË VARËSI TË DRAP FIER  http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2023/02/Shpallje-nr.5.pdf