Njoftim

Njoftim nga ZVAP Divjakë për pozicion të lirë pune provizor/vakant. http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2021/04/Divjakë-07.04.2021.xlsx
Njoftim

Njoftim

Urdhër Nr 46 datë 16.03.2021 për “Përzgjedhjen, shpërndarjen dhe shitjen e teksteve shkollore të klasave 1,2,3,4,8,9,10,11,12 të sistemit arsimor parauniversitar për vitin shkollor 2021-2022” Urdher Nr 46 date 16 3 2021

Njoftim për publikim

Njoftim nga ZVAP Sarandë-Delvinë për pozicion pune vakant/provizor.http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/4/2021/03/18.-Sarande-10.03.2021.xlsx

Njoftim

Shkresë Nr 1421 përcjellëse për kualifikimin e mësuesve për vitin shkollor 2020-2021.  http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/4/2021/03/1421.pdf

Njoftim

Njoftim për kualifikimin e mësuesve për vitin shkollor 2020-2021. Të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret për dhënien e shkallëve të kualifikimit të përgatisin portofolin profesional sipas Udhezuesit Nr 4 datë 26.02.2021 duke respektuar afatet sipas shkresës...