Aktivitete

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E VENDIT TË LIRË PËR DREJTOR TË INSTITUCIONIT PUBLIK TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (IPAP) TË DRAP FIER

Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Fier, në zbatim të Ligit nr.69/2012 “Për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Shqiperisë” i ndryshuar, VKM-së nr.99 datë 27.02.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar”, Udhëzimit nr.2 datë 28.01.2020 “Për procedurat e emërimit, pezullimit dhe shkarkimit të drejtorit të institucionit publik …

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E VENDIT TË LIRË PËR DREJTOR TË INSTITUCIONIT PUBLIK TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (IPAP) TË DRAP FIER Read More »

Trajnimi online i datës 4.5.2020

Specialistët e kurrikulës dhe inspektorë të ZVAP-ve në DRAP Fier morën pjesë në një trajnim online të realizuar nga ASCAP në bashkëpunim me ASSA & UNICEF ku u njohën me platformën e monitorimit të shkollës në lidhje me Sistemin e Paralajmërimit të Hershëm të Braktisjes Shkollore.  

Trajnimi online 24-27 prill

Drejtuesit e rrjetit profesional për Sistemin e Paralajmërimit të Hershëm të Braktisjes Shkollore (SPH), zhvillojnë online në datat 24-27 prill trajnimin nga ASSA, në bashkëpunim me ASCAP dhe DRAP Fier. Në fokus është forcimi i marrëdhënieve prind-mësues, format efektive të komunikimit me prindërit, rëndësia që ka ky bashkëpunim jo vetëm për të parandaluar braktisjen shkollore, …

Trajnimi online 24-27 prill Read More »

Elementor #423

Në mbështetje të thellimit të reformave në arsimin parauniversitar, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin Parauniversitar, ASCAL në bashkëpunim me UNICEF dhe ASSA (Albanian Social Services Association) dhe DRAP FIER realizuan ciklin e parë të trajnimit për drejtuesit e rrjetit profesional që synojnë parandalimin e braktisjes shkollore. Më konkretisht, ky trajnim është bazuar në Manualin …

Elementor #423 Read More »