Njoftim

Shpallje 9 e vendit të lirë për drejtor të IPAP të DRAP Fier.http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2021/05/Shpallje-14.05.2021.pdf

Njoftim

Njoftim nga ZVAP Divjakë për pozicion të lirë pune, provizor me profil fizikë. http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2021/04/Divjakë-22.04.2021.xlsx

Njoftim

Njoftim nga ZVAP Mallakastër për vend të lirë pune, provizor për arsim special.

Njoftim

Njoftim nga ZVAP Divjakë për pozicion pune provizor – profili gjuhë-letërsi. http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2021/04/Divjake-16.04.2021.xlsx

Njoftim

Njoftim nga ZVAP Divjakë për pozicion të lirë pune provizor/vakant. http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2021/04/Divjakë-07.04.2021.xlsx
Njoftim

Njoftim

Urdhër Nr 46 datë 16.03.2021 për “Përzgjedhjen, shpërndarjen dhe shitjen e teksteve shkollore të klasave 1,2,3,4,8,9,10,11,12 të sistemit arsimor parauniversitar për vitin shkollor 2021-2022” Urdher Nr 46 date 16 3 2021