Njoftime

Njoftim

Shkresë Nr 1421 përcjellëse për kualifikimin e mësuesve për vitin shkollor 2020-2021.  http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/4/2021/03/1421.pdf

Njoftim

Njoftim për kualifikimin e mësuesve për vitin shkollor 2020-2021. Të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret për dhënien e shkallëve të kualifikimit të përgatisin portofolin profesional sipas Udhezuesit Nr 4 datë 26.02.2021 duke respektuar afatet sipas shkresës bashkëlidhur.

Njoftim

“Thirrje e Veçantë 5” për vende të lira me afat të caktuar për punonjës të njesisë së Shërbimit Psiko-Social në ZVAP-të Mallakastër, Tepelenë dhe Sarandë në varësi të DRAP Fier.

Njoftim

Njoftim nga ZVAP Divjakë për pozicion pune provizor/vakant.http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/4/2021/02/13.-Divjake-10.02.2021.xlsx