SHPALLJE NR 4

SHPALLJE NR 4 E VENDEVE TE LIRA PER PUNONJES TE NJESISE SE SHERBIMIT PSIKO-SOCIAL NE IPAP NE ZVAP NE VARESI TE DRAP FIER  http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2022/04/IMG_20220427_0001-4.pdf