Portali

Udhëzimi i MASR-së nr.20, datë 08.07.2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr.13, datë 22.05.2019, “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lire pune në institucionet publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit ”Mësues për Shqipërinë”” Udhezimi-Nr.20.dt_.08.07.2020

Njoftim për testimin e informatizuar për kandidatët e portalit “Mësues për Shqipërinë” 2020

Në zbatim të Udhëzimit të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Nr. 12, datë 27.02.2018 “Për organizimin e testimit të informatizuar të kandidatëve për t’u punësuar në institucionet arsimore publike, të arsimit parauniversitar”, i ndryshuar, ju bëjmë me dije se duke filluar nga data 24 qershor 2020 e në vazhdim, pranë Qendrës së Shërbimeve Arsimore …

Njoftim për testimin e informatizuar për kandidatët e portalit “Mësues për Shqipërinë” 2020 Read More »

Njoftim për vlerësimin e dosjeve të portalit “Mësues për Shqipërinë”

Të nderuar kandidatë të portalit “Mësues për Shqipërinë” 2020-2021! Edhe pas publikimit të fundit të vlerësimit të dosjeve, kandidatët mund të dërgojnë ankesën e tyre në adresën DRAPfier@arsimi.gov.al. U lutemi kandidatëve që kanë ankesë, t’i referohen numrit ID në sistem në kërkesën e tyre. Sqarojmë se renditja në tabelë e ZVAP ku dëshiron të punësohet …

Njoftim për vlerësimin e dosjeve të portalit “Mësues për Shqipërinë” Read More »