JU BEJME ME DIJE QE TE GJITHE MESUESIT QE DO TE APLIKOJNE NE SISTEMIN E PORTALIT “MESUES PER SHQIPERINE” 2022 NE VEND TE DOKUMENTIT  “VERTETIM VENDBANIMI” TE PERDORIN CERTIFIKATEN PERSONALE TE NXJERRE NGA E-ALBANIA