JU NJOFTOJME SE NE DATEN 24.06.2022 DO TE PUBLIKOHET LISTA E REZULTATEVE PARAPRAKE E VLERESIMIT TE DOSJEVE TE KANDIDATEVE PER PORTALIN “MESUES PER SHQIPERINE” 2022.