NJOFTIM

JU BEJME ME DIJE QE TE GJITHE MESUESIT QE DO TE APLIKOJNE NE SISTEMIN E PORTALIT “MESUES PER SHQIPERINE” 2022 NE VEND TE DOKUMENTIT  "VERTETIM VENDBANIMI" TE PERDORIN CERTIFIKATEN PERSONALE TE NXJERRE NGA E-ALBANIA

SHPALLJE NR 6 E VENDEVE TE LIRA TE NJESISE SE SHERBIMIT PSIKO-SOCIAL NE IPAP NE ZVAP NE VARESI TE DRAP FIER

SHPALLJE NR 6 E VENDEVE TE LIRA TE NJESISE SE SHERBIMIT PSIKO-SOCIAL NE INSTITUCIONET PUBLIKE TE ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (IPAP) NE ZVAP NE VARESI TE DRAP FIER.   http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2022/05/Shpallje-nr.6.pdf

SHPALLJA E FITUESIT PER POZICIONIN DREJTUES FAZA II

SHPALLJA E FITUESIT PER POZICIONIN DREJTUES NGA INTERVISTA E DATES 11.05.2022 - FAZA II                    http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2022/05/Shpallja-Fituesve-1.pdf  

SHPALLJE E FITUESVE PER POZICIONIN DREJTUES TE IPAP TE INTERVISTAVE TE DATES 09.05.2022( FAZA II)

SHPALLJE E FITUESVE PER POZICIONIN DREJTUES TE IPAP TE INTERVISTAVE TE DATES 09.05.2022( FAZA II)   http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2022/05/IMG_20220510_0001-1.pdf

NJOFTIM PER GRAFIKUN E INTERVISTAVE PER POZICIONIN DREJTUES NE IPAP (FAZA II)

NJOFTIM PER GRAFIKUN E INTERVISTAVE PER POZICIONIN DREJTUES NE IPAP (FAZA II)                                         http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2022/05/IMG_20220509_0001-1.pdf

RISHPALLJE 1 E VENDEVE TE LIRA PER DREJTUES NE INSTITUCIONET PUBLIKE PARAUNIVERSITARE TE ARSIMIT

RISHPALLJE NR 1 E VENDEVE TE LIRA PER DREJTUES NE INSTITUCIONET PUBLIKE PARAUNIVERSITARE TE ARSIMIT http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2022/05/IMG_20220506_0001.pdf

NJOFTIM PER GRAFIKUN E INTERVISTAVE TE KANDIDATEVE FITUES NE DRAP FIER (FAZA E III)

NJOFTIM PER GRAFIKUN E INTERVISTAVE TE KANDIDATEVE FITUES NE DRAP FIER (FAZA E III)                             http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2022/05/IMG_20220505_0001-4.pdf

NJOFTIM PER PORTALIN “MESUES PER SHQIPERINE” 2022

NJOFTIM PER PORTALIN "MESUES PER SHQIPERINE" 2022                                                                                              ...

NJOFTIM PER SHPALLJEN E FITUESVE PER DREJTUES TE IPAP FAZA E II

NJOFTIM PER SHPALLJEN E FITUESVE PER DREJTUES TE IPAP FAZA E II                                                                   ...

NJOFTIM PER GRAFIKUN E INTERVISTAVE TE KANDIDATEVE FITUES FAZA E DYTE

GRAFIKU I INTERVISTAVE NE DRAP FIER TE KANDIDATEVE FITUES PER POZICIONIN DREJTUES NE IPAP  (FAZA E DYTE)  http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2022/04/IMG_20220428_0002.pdf

Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar
Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit Parauniversitar (DPAP)

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

NJOFTIM

JU BEJME ME DIJE QE TE GJITHE MESUESIT QE DO TE APLIKOJNE NE SISTEMIN E PORTALIT “MESUES PER SHQIPERINE” 2022 NE VEND TE DOKUMENTIT  "VERTETIM VENDBANIMI" TE PERDORIN CERTIFIKATEN PERSONALE TE NXJERRE NGA E-ALBANIA

SHPALLJE NR 6 E VENDEVE TE LIRA TE NJESISE SE SHERBIMIT PSIKO-SOCIAL NE IPAP NE ZVAP NE VARESI TE DRAP FIER

SHPALLJE NR 6 E VENDEVE TE LIRA TE NJESISE SE SHERBIMIT PSIKO-SOCIAL NE INSTITUCIONET PUBLIKE TE ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (IPAP) NE ZVAP NE VARESI TE DRAP FIER.   http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2022/05/Shpallje-nr.6.pdf

SHPALLJA E FITUESIT PER POZICIONIN DREJTUES FAZA II

SHPALLJA E FITUESIT PER POZICIONIN DREJTUES NGA INTERVISTA E DATES 11.05.2022 - FAZA II                    http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2022/05/Shpallja-Fituesve-1.pdf  

SHPALLJE E FITUESVE PER POZICIONIN DREJTUES TE IPAP TE INTERVISTAVE TE DATES 09.05.2022( FAZA II)

SHPALLJE E FITUESVE PER POZICIONIN DREJTUES TE IPAP TE INTERVISTAVE TE DATES 09.05.2022( FAZA II)   http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2022/05/IMG_20220510_0001-1.pdf

NJOFTIM PER GRAFIKUN E INTERVISTAVE PER POZICIONIN DREJTUES NE IPAP (FAZA II)

NJOFTIM PER GRAFIKUN E INTERVISTAVE PER POZICIONIN DREJTUES NE IPAP (FAZA II)                                         http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2022/05/IMG_20220509_0001-1.pdf

RISHPALLJE 1 E VENDEVE TE LIRA PER DREJTUES NE INSTITUCIONET PUBLIKE PARAUNIVERSITARE TE ARSIMIT

RISHPALLJE NR 1 E VENDEVE TE LIRA PER DREJTUES NE INSTITUCIONET PUBLIKE PARAUNIVERSITARE TE ARSIMIT http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2022/05/IMG_20220506_0001.pdf

NJOFTIM PER GRAFIKUN E INTERVISTAVE TE KANDIDATEVE FITUES NE DRAP FIER (FAZA E III)

NJOFTIM PER GRAFIKUN E INTERVISTAVE TE KANDIDATEVE FITUES NE DRAP FIER (FAZA E III)                             http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2022/05/IMG_20220505_0001-4.pdf

NJOFTIM PER PORTALIN “MESUES PER SHQIPERINE” 2022

NJOFTIM PER PORTALIN "MESUES PER SHQIPERINE" 2022                                                                                              ...

NJOFTIM PER SHPALLJEN E FITUESVE PER DREJTUES TE IPAP FAZA E II

NJOFTIM PER SHPALLJEN E FITUESVE PER DREJTUES TE IPAP FAZA E II                                                                   ...

NJOFTIM PER GRAFIKUN E INTERVISTAVE TE KANDIDATEVE FITUES FAZA E DYTE

GRAFIKU I INTERVISTAVE NE DRAP FIER TE KANDIDATEVE FITUES PER POZICIONIN DREJTUES NE IPAP  (FAZA E DYTE)  http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2022/04/IMG_20220428_0002.pdf

Na ndiqni në rrjetet sociale

NJOFTIM

JU BEJME ME DIJE QE TE GJITHE MESUESIT QE DO TE APLIKOJNE NE SISTEMIN E PORTALIT “MESUES PER SHQIPERINE” 2022 NE VEND TE DOKUMENTIT  "VERTETIM VENDBANIMI" TE PERDORIN CERTIFIKATEN PERSONALE TE...

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!