Njoftim

Njoftim nga ZVAP Mallakastër për vend të lirë pune, provizor për arsim special.

Njoftim

Njoftim nga ZVAP Divjakë për pozicion pune provizor - profili gjuhë-letërsi. http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2021/04/Divjake-16.04.2021.xlsx

Publikim

Udhezimin nr. 9, datë 09.04.2021, “Për zhvillimin e PKAB, në Republikën e Shqipërisë, viti shkollor 2020-2021, (sesioni i pare)

Publikim

Udhëzim Nr 8 datë 08.04.2021 për " Përcaktimin e kritereve dhe procedurave për dhënien e "Medaljes së artë" 

Publikim

Urdher per aplikimet me A1A1Z 12 deri me 16 prill 2021

Njoftim

Njoftim nga ZVAP Divjakë për pozicion të lirë pune provizor/vakant. http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2021/04/Divjakë-07.04.2021.xlsx

Njoftim

Urdhër Nr 46 datë 16.03.2021 për "Përzgjedhjen, shpërndarjen dhe shitjen e teksteve shkollore të klasave 1,2,3,4,8,9,10,11,12 të sistemit arsimor parauniversitar për vitin shkollor 2021-2022" Urdher Nr 46 date 16 3 2021

Njoftim për publikim

Njoftim nga ZVAP Sarandë-Delvinë për pozicion pune vakant/provizor.http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/4/2021/03/18.-Sarande-10.03.2021.xlsx

Njoftim

Shkresë Nr 1421 përcjellëse për kualifikimin e mësuesve për vitin shkollor 2020-2021.  http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/4/2021/03/1421.pdf

Njoftim

Njoftim për kualifikimin e mësuesve për vitin shkollor 2020-2021. Të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret për dhënien e shkallëve të kualifikimit të përgatisin portofolin profesional sipas Udhezuesit Nr 4 datë 26.02.2021 duke respektuar afatet sipas shkresës...

Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar
Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit Parauniversitar (DPAP)

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

Njoftim

Njoftim nga ZVAP Mallakastër për vend të lirë pune, provizor për arsim special.

Njoftim

Njoftim nga ZVAP Divjakë për pozicion pune provizor - profili gjuhë-letërsi. http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2021/04/Divjake-16.04.2021.xlsx

Publikim

Udhezimin nr. 9, datë 09.04.2021, “Për zhvillimin e PKAB, në Republikën e Shqipërisë, viti shkollor 2020-2021, (sesioni i pare)

Publikim

Udhëzim Nr 8 datë 08.04.2021 për " Përcaktimin e kritereve dhe procedurave për dhënien e "Medaljes së artë" 

Publikim

Urdher per aplikimet me A1A1Z 12 deri me 16 prill 2021

Njoftim

Njoftim nga ZVAP Divjakë për pozicion të lirë pune provizor/vakant. http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2021/04/Divjakë-07.04.2021.xlsx

Njoftim

Urdhër Nr 46 datë 16.03.2021 për "Përzgjedhjen, shpërndarjen dhe shitjen e teksteve shkollore të klasave 1,2,3,4,8,9,10,11,12 të sistemit arsimor parauniversitar për vitin shkollor 2021-2022" Urdher Nr 46 date 16 3 2021

Njoftim për publikim

Njoftim nga ZVAP Sarandë-Delvinë për pozicion pune vakant/provizor.http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/4/2021/03/18.-Sarande-10.03.2021.xlsx

Njoftim

Shkresë Nr 1421 përcjellëse për kualifikimin e mësuesve për vitin shkollor 2020-2021.  http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/4/2021/03/1421.pdf

Njoftim

Njoftim për kualifikimin e mësuesve për vitin shkollor 2020-2021. Të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret për dhënien e shkallëve të kualifikimit të përgatisin portofolin profesional sipas Udhezuesit Nr 4 datë 26.02.2021 duke respektuar afatet sipas shkresës...

Na ndiqni në rrjetet sociale

Njoftim

Njoftim nga ZVAP Mallakastër për vend të lirë pune, provizor për arsim special.

Njoftim

Njoftim nga ZVAP Divjakë për pozicion pune provizor - profili gjuhë-letërsi. http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2021/04/Divjake-16.04.2021.xlsx

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!