MBI FILLIMIN E BISEDIMEVE TË KONTRATËS KOLEKTIVE

NJOFTIM MBI FILLIMIN E BISEDIMEVE TË KONTRATËS KOLEKTIVE                 http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2023/03/Kontrata-Kolektive.pdf

LISTA PËRFUNDIMTARE E SHPALLJES NR 5

LISTA PËRFUNDIMTARE E SHPALLJES NR 5                                                                                                                  ...

LISTA PARAPRAKE E SHPALLJES NR 5

LISTA PARAPRAKE E SHPALLJES NR 5  http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2023/02/Lista-paraprake-per-Shpallje-Nr-5.pdf

SHPALLJE NR 5

SHPALLJE NR 5 E VENDEVE TË LIRA PËR PUNONJËS TË NJËSISË SË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL TË IPAP NË ZVAP NË VARËSI TË DRAP FIER  http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2023/02/Shpallje-nr.5.pdf

NJOFTIM PËR APLIKIM PËR ANËTAR TË KËSHILLIT VENDOR TË ARSIMIT TË QARKUT TË VLORËS

NJOFTIM PËR APLIKIM PËR ANËTAR TË KËSHILLIT VENDOR TË ARSIMIT TË QARKUT TË VLORËS                      http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2023/02/Aplikim-për-KVA-Vlorë.pdf

LISTA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE TË SHPS PËR SHPALLJEN NR 4

LISTA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE TË SHPS PËR SHPALLJEN NR 4                                                             ...

NJOFTIM PER KANDIDATET PARAPRAKE TE SHPALLJES NR 4

NJOFTIM PER LISTEN PARAPRAKE TE KANDIDATEVE TE SHPALLJES NR 4                                                             ...

SHPALLJE NR 4 E VENDEVE TË LIRA PËR PUNONJËS TË SHPS NË ZVAP NË VARËSI TË DRAP FIER

SHPALLJE NR 4 E VENDEVE TË LIRA PËR PUNONJËS TË SHPS NË IPAP NË ZVAP NË VARËSI TË DRAP FIER    http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2023/01/Shpallje-NR-4-për-vende-të-lira-SHPS.pdf

LISTA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE TE SHPS PER SHPALLJEN NR 3

LISTA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE TE SHPS PER SHPALLJEN NR 3, DRAP FIERhttp://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2022/12/LISTA-PERFUNDIMTARE-P ER-SHPS-DT-28.12.2022.pdf

LISTA PARAPRAKE E KANDIDATEVE TE SHPALLJES NR 3

LISTA PARAPRAKE E KANDIDATEVE TE SHPALLJES NR 3 PER DRAP FIER   http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2022/12/LISTA-PARAPRAKE-E-KANDIDATEVE-TE-SHPALLJES-NR-3.pdf

Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar
Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit Parauniversitar (DPAP)

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

MBI FILLIMIN E BISEDIMEVE TË KONTRATËS KOLEKTIVE

NJOFTIM MBI FILLIMIN E BISEDIMEVE TË KONTRATËS KOLEKTIVE                 http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2023/03/Kontrata-Kolektive.pdf

LISTA PËRFUNDIMTARE E SHPALLJES NR 5

LISTA PËRFUNDIMTARE E SHPALLJES NR 5                                                                                                                  ...

LISTA PARAPRAKE E SHPALLJES NR 5

LISTA PARAPRAKE E SHPALLJES NR 5  http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2023/02/Lista-paraprake-per-Shpallje-Nr-5.pdf

SHPALLJE NR 5

SHPALLJE NR 5 E VENDEVE TË LIRA PËR PUNONJËS TË NJËSISË SË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL TË IPAP NË ZVAP NË VARËSI TË DRAP FIER  http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2023/02/Shpallje-nr.5.pdf

NJOFTIM PËR APLIKIM PËR ANËTAR TË KËSHILLIT VENDOR TË ARSIMIT TË QARKUT TË VLORËS

NJOFTIM PËR APLIKIM PËR ANËTAR TË KËSHILLIT VENDOR TË ARSIMIT TË QARKUT TË VLORËS                      http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2023/02/Aplikim-për-KVA-Vlorë.pdf

LISTA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE TË SHPS PËR SHPALLJEN NR 4

LISTA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE TË SHPS PËR SHPALLJEN NR 4                                                             ...

NJOFTIM PER KANDIDATET PARAPRAKE TE SHPALLJES NR 4

NJOFTIM PER LISTEN PARAPRAKE TE KANDIDATEVE TE SHPALLJES NR 4                                                             ...

SHPALLJE NR 4 E VENDEVE TË LIRA PËR PUNONJËS TË SHPS NË ZVAP NË VARËSI TË DRAP FIER

SHPALLJE NR 4 E VENDEVE TË LIRA PËR PUNONJËS TË SHPS NË IPAP NË ZVAP NË VARËSI TË DRAP FIER    http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2023/01/Shpallje-NR-4-për-vende-të-lira-SHPS.pdf

LISTA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE TE SHPS PER SHPALLJEN NR 3

LISTA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE TE SHPS PER SHPALLJEN NR 3, DRAP FIERhttp://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2022/12/LISTA-PERFUNDIMTARE-P ER-SHPS-DT-28.12.2022.pdf

LISTA PARAPRAKE E KANDIDATEVE TE SHPALLJES NR 3

LISTA PARAPRAKE E KANDIDATEVE TE SHPALLJES NR 3 PER DRAP FIER   http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2022/12/LISTA-PARAPRAKE-E-KANDIDATEVE-TE-SHPALLJES-NR-3.pdf

Na ndiqni në rrjetet sociale

LISTA PËRFUNDIMTARE E SHPALLJES NR 5

LISTA PËRFUNDIMTARE E SHPALLJES NR 5                                                                                                                  ...

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!