SHPALLJE E FITUESIT PËR SHKOLLËN “SOTIR CAPO” ZHARRËZ ZVAP PATOS

SHPALLJE E FITUESIT PËR DREJTUES PËR SHKOLLËN "SOTIR CAPO" ZHARRËZ, ZVAP PATOS                          http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2022/11/Shpallje-e-fituesit-të-shkollës-Sotir-Capo-ZVAP-Patos.pdf

RISHPALLJE 5

RISHPALLJE 5 E VENDIT TË LIRË PËR DREJTOR TË INSTITUCIONIT PUBLIK TË ARSIMIT                                       http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2022/11/Rishpallje-5.pdf

SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE PËR PUNONJËSIT E SHPS

SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE E VENDEVE TË LIRA PËR PUNONJËS TË SHPS DRAP FIER          http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2022/11/Rezultatet-përfundimtare.pdf

GRAFIKU I INTERVISTAVE PËR KANDIDATËT FITUES TË SHKOLLËS “SOTIR CAPO” ZVAP PATOS

GRAFIKU I INTERVISTAVE PËR KANDIDATËT FITUES TË SHKOLLËS "SOTIR CAPO" ZVAP PATOS                        http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2022/11/Grafiku-i-intervistave-të-kandidatëve-fitues.pdf

SHPALLLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE TË VLERËSIMIT TË DOSJEVE PËR PUNONJËS TË SHPS

SHPALLLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE TË VLERËSIMIT TË DOSJEVE PËR PUNONJËS TË SHPS DRAP FIER  http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2022/11/DRAP-Fier-rezultatet-paraprake-te-vlerësimit-të-dosjeve.xlsx

SHPALLJE NR 2 E VENDEVE TË LIRA PËR PUNONJËS TË SHPS

SHPALLJE-Nr.2 E VENDEVE TË LIRA PËR PUNONJËS TË NJËSISË SË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (IPAP) NË ZVAP NË VARËSI TË DRAP FIER.                                                                                        ...

SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE TË THIRRJES SË PARË TË VEÇANTË PËR SHPS

SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE TË THIRRJES SË PARË TË VEÇANTË PËR SHPS. http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2022/10/TABELA-E-REZULTATEVE-PËRFUNDIMTARE-TË-THIRRJES-SË-PARË-TË-VEÇANTË-PËR-SHPS.pdf                        FITUESIT TË...

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË TË SHPS SI SHTESË E SHPALLJES NR 1 TË DATËS 11.10.2022

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË ME AFAT PËR PUNONJËS TË SHPS (PSIKOLOG) SI SHTESË E SHPALLJES NR 1 TË DATËS 11.10.2022 NË SHKOLLËN E MESME  PROFESIONALE SARANDË 

SHPALLJE E VENDIT TË LIRË SHTESË PËR SHPS

SHPALLJE E VENDIT TË LIRË SHTESË PËR SHPS                                                                                                                      ...

SHPALLJE E TABELËS SË REZULTATEVE PARAPRAKE TË THIRRJES SË VEÇANTË PËR SHPS

SHPALLJE E TABELËS SË REZULTATEVE PARAPRAKE TË THIRRJES SË VEÇANTË PËR SHPS                            ...

Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar
Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit Parauniversitar (DPAP)

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

SHPALLJE E FITUESIT PËR SHKOLLËN “SOTIR CAPO” ZHARRËZ ZVAP PATOS

SHPALLJE E FITUESIT PËR DREJTUES PËR SHKOLLËN "SOTIR CAPO" ZHARRËZ, ZVAP PATOS                          http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2022/11/Shpallje-e-fituesit-të-shkollës-Sotir-Capo-ZVAP-Patos.pdf

RISHPALLJE 5

RISHPALLJE 5 E VENDIT TË LIRË PËR DREJTOR TË INSTITUCIONIT PUBLIK TË ARSIMIT                                       http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2022/11/Rishpallje-5.pdf

SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE PËR PUNONJËSIT E SHPS

SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE E VENDEVE TË LIRA PËR PUNONJËS TË SHPS DRAP FIER          http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2022/11/Rezultatet-përfundimtare.pdf

GRAFIKU I INTERVISTAVE PËR KANDIDATËT FITUES TË SHKOLLËS “SOTIR CAPO” ZVAP PATOS

GRAFIKU I INTERVISTAVE PËR KANDIDATËT FITUES TË SHKOLLËS "SOTIR CAPO" ZVAP PATOS                        http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2022/11/Grafiku-i-intervistave-të-kandidatëve-fitues.pdf

SHPALLLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE TË VLERËSIMIT TË DOSJEVE PËR PUNONJËS TË SHPS

SHPALLLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE TË VLERËSIMIT TË DOSJEVE PËR PUNONJËS TË SHPS DRAP FIER  http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2022/11/DRAP-Fier-rezultatet-paraprake-te-vlerësimit-të-dosjeve.xlsx

SHPALLJE NR 2 E VENDEVE TË LIRA PËR PUNONJËS TË SHPS

SHPALLJE-Nr.2 E VENDEVE TË LIRA PËR PUNONJËS TË NJËSISË SË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (IPAP) NË ZVAP NË VARËSI TË DRAP FIER.                                                                                        ...

SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE TË THIRRJES SË PARË TË VEÇANTË PËR SHPS

SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE TË THIRRJES SË PARË TË VEÇANTË PËR SHPS. http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2022/10/TABELA-E-REZULTATEVE-PËRFUNDIMTARE-TË-THIRRJES-SË-PARË-TË-VEÇANTË-PËR-SHPS.pdf                        FITUESIT TË...

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË TË SHPS SI SHTESË E SHPALLJES NR 1 TË DATËS 11.10.2022

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË ME AFAT PËR PUNONJËS TË SHPS (PSIKOLOG) SI SHTESË E SHPALLJES NR 1 TË DATËS 11.10.2022 NË SHKOLLËN E MESME  PROFESIONALE SARANDË 

SHPALLJE E VENDIT TË LIRË SHTESË PËR SHPS

SHPALLJE E VENDIT TË LIRË SHTESË PËR SHPS                                                                                                                      ...

SHPALLJE E TABELËS SË REZULTATEVE PARAPRAKE TË THIRRJES SË VEÇANTË PËR SHPS

SHPALLJE E TABELËS SË REZULTATEVE PARAPRAKE TË THIRRJES SË VEÇANTË PËR SHPS                            ...

Na ndiqni në rrjetet sociale

RISHPALLJE 5

RISHPALLJE 5 E VENDIT TË LIRË PËR DREJTOR TË INSTITUCIONIT PUBLIK TË ARSIMIT                                     ...

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!