Galleries

Trajnimi online i datës 4.5.2020

Specialistët e kurrikulës dhe inspektorë të ZVAP-ve në DRAP Fier morën pjesë në një trajnim online të realizuar nga ASCAP në bashkëpunim me ASSA & UNICEF ku u njohën me platformën e monitorimit të shkollës në lidhje me Sistemin e Paralajmërimit të Hershëm të Braktisjes Shkollore.  

Trajnimi online 24-27 prill

Drejtuesit e rrjetit profesional për Sistemin e Paralajmërimit të Hershëm të Braktisjes Shkollore (SPH), zhvillojnë online në datat 24-27 prill trajnimin nga ASSA, në bashkëpunim me ASCAP dhe DRAP Fier. Në fokus është forcimi i marrëdhënieve prind-mësues, format efektive të komunikimit me prindërit, rëndësia që ka ky bashkëpunim jo vetëm për të parandaluar braktisjen shkollore, …

Trajnimi online 24-27 prill Read More »