Njoftime

Njoftim nga ZVAP Mallakaster per pozicion pune provizor.
Read More

Njoftim

Njoftim i ZVAP-së Divjakë per pozicion pune provizor/vakant. 
Read More

Njoftim

Thirrje e veçantë 2 “Për një saktësim të tabelës bashkëlidhur” e vendeve të lira me afat të caktuar për punonjës…
Read More

Njoftim

Shpallje 8 e vendit të lirë për drejtor të IPAP-ve Tepelenë-Memaliaj dhe Divjakë te DRAP Fier.
Read More

Njoftim

Njoftim për “Thirrje të veçantë”
Read More

Njoftime

Njoftim i ZVAP-se Divjake per pozicione pune provizor/vakant.
Read More

Njoftime nga ZVAP Divjake

Njoftime nga ZVAP Divjake per pozicione pune provizore/vakante
Read More

Njoftime te ZVAP Lushnje

Njoftime nga ZVAP-te Lushnje  per vende vakante/provizore
Read More

Njoftim

Njoftim per pozicion pune/ vakant ne ZVAP Sarande.
Read More

Vende Provizore/Vakante ne ZVAP Sarande

Kerkese per vend vakant ne ZVAP Sarande, DRAP Fier.
Read More

DREJTORIA RAJONALE
E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR FIER

AKTIVITETE

MULTIMEDIA