Portali “Mësues për Shqipërinë” – Vlerësimi përfundimtar i dosjeve pas ankimimit

Rezultatet përfundimtare të vlerësimit të dosjeve (pas shqyrtimit të ankesave) për portalin “Mësues për Shqipërinë” 2020-2021
Më shumë

Njoftim për vlerësimin e dosjeve të portalit “Mësues për Shqipërinë”

Të nderuar kandidatë të portalit “Mësues për Shqipërinë” 2020-2021! Edhe pas publikimit të fundit të vlerësimit të dosjeve, kandidatët mund…
Më shumë

Rezultatet përfundimtare të vlerësimit të dosjeve për portalin “Mësues për Shqipërinë” 2020

Rezultatet përfundimtare të vlerësimit të dosjeve për portalin “Mësues për Shqipërinë” 2020, pas shqyrtimit të ankesave
Më shumë

Rezultatet paraprake të vlerësimit të dosjeve për portalin “Mësues për Shqipërinë” 2020-2021

Njoftojmë të gjithë kandidatët se rezultatet paraprake po rishikohen dhe, pas shqyrtimit të ankesave dhe verifikimit nga ana e komisionit…
Më shumë

NJOFTIM PËR PORTALIN ”MËSUES PËR SHQIPËRINË”

Më shumë

NJOFTIM

Lista e kandidatëve të kualifikuar për fazën e parë
Më shumë

NJOFTIME

ORGANIZIMI-I-PORTALIT-MËSUES-PËR-SHQIPËRINË-2020
Më shumë
NJOFTIME

NJOFTIME

DRAP Fier Vende të lira pune 11.02.2020
Më shumë

NJOFTIME

DRAP Fier Vende të lira pune 07.02.2020
Më shumë

TABELA E TRANSPARENCËS JANAR 2020

DRAP Fier Tabela e transparencës janar 2020
Më shumë

DREJTORIA RAJONALE
E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR FIER

AKTIVITETE

MULTIMEDIA