Njoftim

Shkresë Nr 1421 përcjellëse për kualifikimin e mësuesve për vitin shkollor 2020-2021.  http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/4/2021/03/1421.pdf
Read More

Njoftim

Njoftim për kualifikimin e mësuesve për vitin shkollor 2020-2021. Të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret për dhënien e shkallëve të…
Read More

Njoftim

Njoftim nga ZVAP Roskovec për pozicion pune vakant/provizor.
Read More

Njoftim

“Thirrje e Veçantë 5” për vende të lira me afat të caktuar për punonjës të njesisë së Shërbimit Psiko-Social në…
Read More

Njoftim

Njoftim nga ZVAP Roskovec për pozicion pune vakant/provizor.
Read More

Njoftim

Njoftim nga ZVAP Divjakë për pozicion pune provizor/vakant
Read More

Njoftim

Njoftim nga ZVAP Roskovec per  pozicion pune provizor/vakant.
Read More

Njoftim

Njoftim nga ZVAP Divjakë për pozicion pune provizor/vakant.http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/4/2021/02/13.-Divjake-10.02.2021.xlsx
Read More

Njoftim

Njoftim nga ZVAP Roskovec për pozicion pune vakant/provizor.
Read More

Njoftim

Njoftim nga ZVAP Mallakaster për pozicion pune vakant/provizor.
Read More

DREJTORIA RAJONALE
E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR FIER

AKTIVITETE

MULTIMEDIA