VENDET E LIRA – PROVIZORE VITI MËSIMOR 2020-2021 datë 22,09,2020, ZVAP ROSKOVEC

VENDET E LIRA – PROVIZORE VITI MËSIMOR 2020-2021 datë 22,09,2020, ZVAP ROSKOVEC
Read More

VENDET E LIRA – PROVIZORE VITI MËSIMOR 2020-2021 datë 22,09,2020, ZVAP LUSHNJE

VENDET E LIRA – PROVIZORE VITI MËSIMOR 2020-2021 datë 22,09,2020, ZVAP LUSHNJE
Read More

SHPALLJE E VENDIT TE LIRE PER DREJTUES IPAP NE VARESI TE DRAP FIER

SHPALLJE E VENDIT TE LIRE PER DREJTUES IPAP NE VARESI TE DRAP FIER
Read More

VENDET E LIRA – PROVIZORE VITI MËSIMOR 2020-2021 datë 21,09,2020, ZVAP ROSKOVEC

VENDET E LIRA – PROVIZORE VITI MËSIMOR 2020-2021 datë 21,09,2020, ZVAP ROSKOVEC
Read More

VENDET E LIRA – PROVIZORE VITI MËSIMOR 2020-2021 datë 21,09,2020, ZVAP DIVJAKE

VENDET E LIRA – PROVIZORE VITI MËSIMOR 2020-2021 datë 21,09,2020, ZVAP DIVJAKE
Read More

VENDET E LIRA – PROVIZORE VITI MËSIMOR 2020-2021 datë 17,09,2020, ZVAP MALLAKASTER

VENDET E LIRA – PROVIZORE VITI MËSIMOR 2020-2021 datë 17,09,2020, ZVAP MALLAKASTER
Read More

VENDET E LIRA – PROVIZORE VITI MËSIMOR 2020-2021 datë 17,09,2020, ZVAP ROSKOVEC

VENDET E LIRA – PROVIZORE VITI MËSIMOR 2020-2021 datë 17,09,2020, ZVAP ROSKOVEC
Read More

VENDET E LIRA – PROVIZORE VITI MËSIMOR 2020-2021 datë 17,09,2020, ZVAP DIVJAKE

VENDET E LIRA – PROVIZORE VITI MËSIMOR 2020-2021 datë 17,09,2020, ZVAP DIVJAKE
Read More

VENDET E LIRA – PROVIZORE VITI MËSIMOR 2020-2021 datë 15,09,2020, ZVAP LUSHNJE

VENDET E LIRA – PROVIZORE VITI MËSIMOR 2020-2021 datë 15,09,2020, ZVAP LUSHNJE
Read More

VENDET E LIRA – PROVIZORE VITI MËSIMOR 2020-2021 datë 15,09,2020, ZVAP ROSKOVEC

VENDET E LIRA – PROVIZORE VITI MËSIMOR 2020-2021 datë 15,09,2020, ZVAP ROSKOVEC
Read More

DREJTORIA RAJONALE
E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR FIER

AKTIVITETE

MULTIMEDIA