Njoftim

Njoftim nga ZVAP Mallakastër për vend të lirë pune, provizor për arsim special.

Njoftim

Njoftim nga ZVAP Divjakë për pozicion pune provizor - profili gjuhë-letërsi. http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2021/04/Divjake-16.04.2021.xlsx

Njoftim

Njoftim nga ZVAP Divjakë për pozicion të lirë pune provizor/vakant. http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2021/04/Divjakë-07.04.2021.xlsx

Njoftim

Urdhër Nr 46 datë 16.03.2021 për "Përzgjedhjen, shpërndarjen dhe shitjen e teksteve shkollore të klasave 1,2,3,4,8,9,10,11,12 të sistemit arsimor parauniversitar për vitin shkollor 2021-2022" Urdher Nr 46 date 16 3 2021

Njoftim për publikim

Njoftim nga ZVAP Sarandë-Delvinë për pozicion pune vakant/provizor.http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/4/2021/03/18.-Sarande-10.03.2021.xlsx

Njoftim

Shkresë Nr 1421 përcjellëse për kualifikimin e mësuesve për vitin shkollor 2020-2021.  http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/4/2021/03/1421.pdf

Njoftim

Njoftim për kualifikimin e mësuesve për vitin shkollor 2020-2021. Të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret për dhënien e shkallëve të kualifikimit të përgatisin portofolin profesional sipas Udhezuesit Nr 4 datë 26.02.2021 duke respektuar afatet sipas shkresës...

Njoftim

Njoftim nga ZVAP Roskovec për pozicion pune vakant/provizor.

Njoftim

"Thirrje e Veçantë 5" për vende të lira me afat të caktuar për punonjës të njesisë së Shërbimit Psiko-Social në ZVAP-të Mallakastër, Tepelenë dhe Sarandë në varësi të DRAP Fier.

Njoftim

Njoftim nga ZVAP Roskovec për pozicion pune vakant/provizor.

Drejtoria Rajonale

e Arsimit Parauniversitar Fier
FIER

Rruga:”Aleksandër Moisiu”. përballe IKV, Tiranë

 DIVJAKË

Rruga:”Aleksandër Moisiu”. përballe IKV, Tiranë

 MALLAKASTËR

Rruga:”Aleksandër Moisiu”. përballe IKV, Tiranë

 TEPELENË-MEMALIAJ

Rruga:”Aleksandër Moisiu”. përballe IKV, Tiranë

 LUSHNJE

Rruga:”Aleksandër Moisiu”. përballe IKV, Tiranë

 PATOS

Rruga:”Aleksandër Moisiu”. përballe IKV, Tiranë

 SELENICË

Rruga:”Aleksandër Moisiu”. përballe IKV, Tiranë

 GJIROKASTËR-LIBOHOVË

Rruga:”Aleksandër Moisiu”. përballe IKV, Tiranë

 FINIQ-DROPULL

Rruga:”Aleksandër Moisiu”. përballe IKV, Tiranë

VLORË-HIMARË

Rruga:”Aleksandër Moisiu”. përballe IKV, Tiranë

 ROSKOVEC

Rruga:”Aleksandër Moisiu”. përballe IKV, Tiranë

 PËRMET-KËLÇYRË

Rruga:”Aleksandër Moisiu”. përballe IKV, Tiranë

 SARANDË-DELVINË-KONISPOL

Rruga:”Aleksandër Moisiu”. përballe IKV, Tiranë

Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit Parauniversitar (DPAP)

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Na ndiqni në rrjetet sociale

Njoftim

Njoftim nga ZVAP Mallakastër për vend të lirë pune, provizor për arsim special.

Njoftim

Njoftim nga ZVAP Divjakë për pozicion pune provizor - profili gjuhë-letërsi. http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2021/04/Divjake-16.04.2021.xlsx

Vende Provizore/Vakante ne ZVAP Sarande

Kerkese per vend vakant ne ZVAP Sarande, DRAP Fier.

Njoftim

Njoftim per vende te lira Vakante/Provizore per vitin mesimor 2020-2021 ZVAP Mallakaster

Vende provizore/vakante të ZVAP Divjakë

Vende provizore/vakante të ZVAP Divjakë

Vendet e lira Vakante/Provizore për vitin mësimor 2020-2021

Vendet e lira Vakante/Provizore për vitin mësimor 2020-2021

KËRKESË PËR PUBLIKIM DIVJAKË

KËRKESË PËR PUBLIKIM DIVJAKË
Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!