NJOFTIM PËR SHPALLJEN E VENDIT TË LIRË PËR DREJTOR TË INSTITUCIONIT PUBLIK TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (IPAP) TË DRAP FIER

Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Fier, në zbatim të Ligit nr.69/2012 “Për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Shqiperisë” i ndryshuar,…
Read More

Udhëzimi i MASR-së nr.20, datë 08.07.2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr.13, datë 22.05.2019, “Për procedurat e pranimit…
Read More

Njoftim për kualifikimin e mësuesve – 2020

Njoftohen të gjithë kandidatët për kualifikimin e mësuesve për vitin shkollor 2019-2020 se provimi me shkrim për kualifikimin do të…
Read More
Njoftim për kualifikimin e mësuesve – 2020

Vendimi i KM nr. 486, datë 17.06.2020 për tekstet shkollore

Publikohet Vendimi nr. 486, datë 17.06.2020 i Këshillit të Ministrave “Për shtypjen, botimin shpërndarjen dhe shitjen e teksteve shkollore të…
Read More
Vendimi i KM nr. 486, datë 17.06.2020 për tekstet shkollore

Njoftim për regjistrimet e reja me formularin A1/A1Z

Njoftojmë se QSHA ka miratuar periudhën e aplikimeve me formularët A1/A1Z, për MSH 2020, në datat 19 deri më 23 qershor 2020.  Të…
Read More
Njoftim për regjistrimet e reja me formularin A1/A1Z

Njoftim për testimin e informatizuar për kandidatët e portalit “Mësues për Shqipërinë” 2020

Në zbatim të Udhëzimit të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Nr. 12, datë 27.02.2018 “Për organizimin e testimit të…
Read More
Njoftim për testimin e informatizuar për kandidatët e portalit “Mësues për Shqipërinë” 2020

Udhëzimi i MASR nr. 12, datë 18.5.2020, për mosorganizimin e provimit VANAF për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore prej…
Read More

Urdhri  MASR nr. 125, datë 29.5.2020 që shfuqizon urdhrin e mëparshëm për mbylljen e institucioneve arsimore për shkak të COVID-19…
Read More

Rregullorja e posaçme për zhvillimin e provimeve të Maturës Shtetërore 2020 në kushtet e fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga pandemia…
Read More

Urdhri i MSHMS-së për lejimin e zhvillimit të procesit mësimor dhe provimeve të Maturës Shtetërore në institucionet e arsimit parauniversitar…
Read More

DREJTORIA RAJONALE
E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR FIER

AKTIVITETE

MULTIMEDIA