Rregullorja e posaçme për zhvillimin e provimeve të Maturës Shtetërore 2020 në kushtet e fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga pandemia…
Më shumë

Urdhri i MSHMS-së për lejimin e zhvillimit të procesit mësimor dhe provimeve të Maturës Shtetërore në institucionet e arsimit parauniversitar…
Më shumë

Raport monitorimi i buxhetit

për periudhën janar-prill 2020: raport monitorimi i buxhetit janar-prill 2020
Më shumë
Raport monitorimi i buxhetit

Udhëzimi i ASCAP

për vlerësimin dhe mbylljen e vitit shkollor 2019-2020: https://www.ascap.edu.al/wp-content/uploads/2020/05/UDHEZUES-PER-VLERESIMIN-E-NXENESVE-GJATE-MESIMIT-NE-DISTANCE-7-MAJ-2020.pdf
Më shumë
Udhëzimi i ASCAP

Publikohen aktet e nxjerra nga MASR, DPAP, QSHA, ASCAP, MSHMS gjatë periudhës prill-5 maj: Plan masash për institucionet e arsimit…
Më shumë

Vendet e lira dhe punësimet – prill 2020

DRAP FIER Tabela e transparences portalit Prill 2020 DRAP Fier Punesimet e vendet e lira Prill 2020
Më shumë
Vendet e lira dhe punësimet – prill 2020

Trajnimi online i datës 4.5.2020

Specialistët e kurrikulës dhe inspektorë të ZVAP-ve në DRAP Fier morën pjesë në një trajnim online të realizuar nga ASCAP…
Më shumë
Trajnimi online i datës 4.5.2020

Video në ndihmë të maturantëve

Shërbimi psiko-social pranë DRAP Fier ka përgatitur këtë video në ndihmë të maturantëve: http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/4/2020/04/per-maturantet.mp4
Më shumë
Video në ndihmë të maturantëve

Trajnimi online 24-27 prill

Drejtuesit e rrjetit profesional për Sistemin e Paralajmërimit të Hershëm të Braktisjes Shkollore (SPH), zhvillojnë online në datat 24-27 prill…
Më shumë
Trajnimi online 24-27 prill

Njoftim për këndin e psikologut, në ndihmë të nxënësve dhe prindërve

Të nderuar prindër dhe nxënës! DRAP Fier, ka hapur tashmë në faqen e vet në internet rubrikën “Këndi i psikologut”,…
Më shumë
Njoftim për këndin e psikologut, në ndihmë të nxënësve dhe prindërve

DREJTORIA RAJONALE
E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR FIER

AKTIVITETE

MULTIMEDIA