Vende të lira pune në ZVAP Selenicë

Vende të lira pune në ZVAP Selenicë
Më shumë

Vend i lirë pune në ZVAP Fier, profili Arsim Fillor

Vend i lirë pune në ZVAP Fier, datë 04.12.2019
Më shumë

Vende të lira pune në ZVAP Lushnje, datë 04.12.2019

Vende të lira pune në ZVAP Lushnje, datë 04.12.2019
Më shumë

Për provimin e shtetit në profesionin e rregulluar të mësuesit, profili ”Arsim Special”

Udhezim per provimin e shtetit mesues ndihmes
Më shumë

Shpallje për vend të lirë në ZVAP Mallakastër, datë 25.11.2019

ZVAP Mallakaster vende te lira date 25.11.2019
Më shumë

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE 817
Më shumë

Vende provizore të lira në ZVAP Divjakë

Vende provizore në ZVAP Divjakë, datë 20.11.2019
Më shumë

LISTA E KANDIDATËVE FITUES NË KONKURIMIN PËR DREJTUES TË IA-ve

LISTA E FITUESVE PËR KONKURIMIN PËR DREJTUES TË IA-ve
Më shumë

Vende pune provizore në ZVAP Lushnje, data 14.11.2019

Vende pune provizore në ZVAP Lushnje, datë 14.11.2019
Më shumë

DRAP Fier tabela e transparencës tetor 2019

DRAP Fier Tabela e transparences tetor 2019
Më shumë

DREJTORIA RAJONALE
E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR FIER

AKTIVITETE

MULTIMEDIA