Trajnimi online i datës 4.5.2020

Specialistët e kurrikulës dhe inspektorë të ZVAP-ve në DRAP Fier morën pjesë në një trajnim online të realizuar nga ASCAP në bashkëpunim me ASSA & UNICEF ku u njohën me platformën e monitorimit të shkollës në lidhje me Sistemin e Paralajmërimit të Hershëm të...

Trajnimi online 24-27 prill

Drejtuesit e rrjetit profesional për Sistemin e Paralajmërimit të Hershëm të Braktisjes Shkollore (SPH), zhvillojnë online në datat 24-27 prill trajnimin nga ASSA, në bashkëpunim me ASCAP dhe DRAP Fier. Në fokus është forcimi i marrëdhënieve prind-mësues, format...

Elementor #423

Në mbështetje të thellimit të reformave në arsimin parauniversitar, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin Parauniversitar, ASCAL në bashkëpunim me UNICEF dhe ASSA (Albanian Social Services Association) dhe DRAP FIER realizuan ciklin e parë të trajnimit për...