Publikim

Publikim

Udhezimin nr. 9, datë 09.04.2021, “Për zhvillimin e PKAB, në Republikën e Shqipërisë, viti shkollor 2020-2021, (sesioni i pare)
Publikim

Publikim

Udhëzim Nr 8 datë 08.04.2021 për ” Përcaktimin e kritereve dhe procedurave për dhënien e “Medaljes së artë”