PUBLIKIMI I DEKLARIMEVE DITORE TË VENDEVE TË LIRA TË PUNËS PËR DATËN 21.09.2023

RAPORTIMI DITOR MBI DEKLARIMET E VNDEVE TË LIRA TË PUNËS NË INSTITUCIONET ARSIMORE PËR DATËN 21.09.2023   https://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2023/09/Deklarimi-i-vendeve-të-lira-të-punës-dt-21.09.2023.pdf

PUBLIKIMI I DEKLARIMEVE DITORE TË VENDEVE TË LIRA TË PUNËS NË IA PËR DATËN 20.09.2023

RAPORTIMI DITOR MBI DEKLARIMET E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS NË INSTITUCIONET ARSIMORE PËR DATËN 20.09.2023  https://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2023/09/Deklarimi-i-vendeve-të-lira-dt-20.09.2023.pdf

PUBLIKIMI I DEKLARIMEVE DITORE PËR VENDET E LIRA TË PUNËS NË IA PËR DATËN 19.09.2023

RAPORTIMI DITOR MBI DEKLARIMIN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS NË INSTITUCIONET ARSIMORE PËR DATËN 19.09.2023   https://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2023/09/Deklarimi-i-vendeve-të-lira-datë-19.09.2023.pdf

PUBLIKIM I DEKLARIMEVE DITORE PËR VENDET E LIRA TË PUNËS NË IA PËR DATËN 18.09.2023

RAPORTIMI DITOR I DEKLARIMEVE TË VENDEVE TË LIRA NË INSTITUCIONET ARSIMORE PËR DATËN 18.09.2023   https://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2023/09/Deklarimi-i-vendeve-te-lira-dt-18.09.2023.pdf

PUBLIKIM I VENDEVE TË LIRA NË INSTITUCIONET ARSIMORE PËR DATËN 15.09.2023

PUBLIKOHET RAPORTIMI DITOR I DEKLARIMEVE TË VENDEVE TË LIRA NË INSTITUCIONET ARSIMORE PËR DATËN 15.09.2023  https://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2023/09/Deklarimi-i-vendeve-të-lira-dt-15.09.2023.pdf

LISTA PËRFUNDIMTARE E PUNONJËSVE TË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL

PUBLIKOHET LISTA PËRFUNDIMTARE E PUNONJËSVE TË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL SIPAS SHPALLJES NR 1 https://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2023/09/Lista-perfundimtare-e-SHPS-dt-13.09.23.pdf  Gjithashtu, njoftojmë që në datën 14 09.2023, ora 9.00...

PUBLIKIM I DEKLARIMEVE TË VENDEVE TË LIRA NË IA PËR DATËN 11.09.2023

PUBLIKIM I DEKLARIMEVE TË VENDEVE TË LIRA NË INSTITUCIONET ARSIMORE PËR DATËN 11.09.2023          https://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2023/09/Deklarimi-dt-11.09.2023.pdf

TABELA ME VENDET VAKANTE PËR PORTALIN ” MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2023

Tabela me vendet vakante per portalin 2023

VENDET E LIRA PËR KANDIDATËT NË PORTALIN “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2023

DRAP Fier Formati i RASH mesues vende te lira 2023 2024

Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar
Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit Parauniversitar (DPAP)

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

PUBLIKIMI I DEKLARIMEVE DITORE TË VENDEVE TË LIRA TË PUNËS PËR DATËN 21.09.2023

RAPORTIMI DITOR MBI DEKLARIMET E VNDEVE TË LIRA TË PUNËS NË INSTITUCIONET ARSIMORE PËR DATËN 21.09.2023   https://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2023/09/Deklarimi-i-vendeve-të-lira-të-punës-dt-21.09.2023.pdf

PUBLIKIMI I DEKLARIMEVE DITORE TË VENDEVE TË LIRA TË PUNËS NË IA PËR DATËN 20.09.2023

RAPORTIMI DITOR MBI DEKLARIMET E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS NË INSTITUCIONET ARSIMORE PËR DATËN 20.09.2023  https://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2023/09/Deklarimi-i-vendeve-të-lira-dt-20.09.2023.pdf

PUBLIKIMI I DEKLARIMEVE DITORE PËR VENDET E LIRA TË PUNËS NË IA PËR DATËN 19.09.2023

RAPORTIMI DITOR MBI DEKLARIMIN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS NË INSTITUCIONET ARSIMORE PËR DATËN 19.09.2023   https://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2023/09/Deklarimi-i-vendeve-të-lira-datë-19.09.2023.pdf

PUBLIKIM I DEKLARIMEVE DITORE PËR VENDET E LIRA TË PUNËS NË IA PËR DATËN 18.09.2023

RAPORTIMI DITOR I DEKLARIMEVE TË VENDEVE TË LIRA NË INSTITUCIONET ARSIMORE PËR DATËN 18.09.2023   https://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2023/09/Deklarimi-i-vendeve-te-lira-dt-18.09.2023.pdf

PUBLIKIM I VENDEVE TË LIRA NË INSTITUCIONET ARSIMORE PËR DATËN 15.09.2023

PUBLIKOHET RAPORTIMI DITOR I DEKLARIMEVE TË VENDEVE TË LIRA NË INSTITUCIONET ARSIMORE PËR DATËN 15.09.2023  https://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2023/09/Deklarimi-i-vendeve-të-lira-dt-15.09.2023.pdf

LISTA PËRFUNDIMTARE E PUNONJËSVE TË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL

PUBLIKOHET LISTA PËRFUNDIMTARE E PUNONJËSVE TË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL SIPAS SHPALLJES NR 1 https://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2023/09/Lista-perfundimtare-e-SHPS-dt-13.09.23.pdf  Gjithashtu, njoftojmë që në datën 14 09.2023, ora 9.00...

PUBLIKIM I DEKLARIMEVE TË VENDEVE TË LIRA NË IA PËR DATËN 11.09.2023

PUBLIKIM I DEKLARIMEVE TË VENDEVE TË LIRA NË INSTITUCIONET ARSIMORE PËR DATËN 11.09.2023          https://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2023/09/Deklarimi-dt-11.09.2023.pdf

VENDET E LIRA PËR KANDIDATËT NË PORTALIN “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2023

DRAP Fier Formati i RASH mesues vende te lira 2023 2024

Na ndiqni në rrjetet sociale

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!