SQARIME RRETH APLIKIMIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË”

Të gjithë aplikuesit në portalin "Mësues për Shqipërinë" që kanë patur probleme me sistemin të plotësojnë link-un e mëposhtëm për zgjidhjen e tyre. https://arsimiparauniversitar.gov.al/sqarime-rreth-aplikimit-mesues-per-shqiperine/...

NJOFTIM PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË KONKURRIMIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2024

DRAP Fier njofton shpalljen për fillimin e procedurave të konkurrimit "Mësues për Shqipërinë" 2024  https://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2024/07/Adobe-Scan-Jul-04-2024-15.pdf

NJOFTIM PËR LËVIZJET PARALELE

DRAP Fier publikon njoftimin për lëvizjet paralele me dëshirë për punonjësit mësimorë të punësuar me kontratë pa afat. Njoftimi dhe procedura me dokumentacionin përkatës aksesohen me linkun: njoftimi lëvizje paralele

PUBLIKIMI I VENDEVE TË LIRA TË PUNËS TË DATËS 14.05.2024

DEKLARIMI I VENDEVE TË LIRA TË PUNËS NË INSTITUCIONET ARSIMORE PËR DATËN 14.05.2024                    https://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2024/05/DRAP-Fier-Vendet-e-lira-14.05.2024.pdf

Lista e IAPP-ve pritëse të praktikantëve në periudhën e tretë të vitit shkollor 2023-2024

Lista e IAPP-ve pritëse të praktikantëve në periudhën e tretë të vitit shkollor 2023-2024                                                                ...

PUBLIKIMI I VENDEVE TË LIRA TË PUNËS PËR DATËN 12.03.2024

DEKLARIMI DITOR I VENDEVE TË LIRA TË PUNËS NË IAP PËR DATËN 12.03.2024                                                          ...

PUBLIKIMI I VENDEVE TË LIRA TË PUNËS PËR DATËN 04.05.2024

DEKLARIME DITORE PËR VENDET E LIRA TË PUNËS NË INSTITUCIONET ARSIMORE PËR DATËN 04.03.2024   https://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2024/03/DRAP-Fier-Vendet-e-lira-04.03.2024.pdf

PUBLIKIME TË VENDEVE TË LIRA TË PUNËS NË IAP PËR DATËN 26.02.2024

DEKLARIME DITORE TË VENDEVE TË LIRA TË PUNËS NË IAP PËR DATËN 26.02.2024                                          https://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2024/02/DRAP-Fier-Vendet-e-lira-26.02.2024.pdf

GRAFIKU I INTERVISTAVE NË DRAP FIER I KANDIDATËVE FITUES TË SJELLË NGA ZVAP

Grafiku i intervistave në DRAP Fier i kandidatëve fitues të sjellë nga ZVAP-të.                                                                   ...

SHPALLJE FITUESVE TË KONKURSEVE PËR DREJTOR TË INSTITUCIONEVE ARSIMORE PARAUNIVERSITARE PUBLIKE

DRAP Fier publikon shkresën Nr 256 prot, datë 23.02.2024: Shpallje e fituesve të konkursit për drejtor në IAP 23.02.2024   https://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2024/02/Shpallja-e-fituesve-për-drejtor-të-IAP-datë-23.02.2024.pdf

Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar
Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit Parauniversitar (DPAP)

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

SQARIME RRETH APLIKIMIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË”

Të gjithë aplikuesit në portalin "Mësues për Shqipërinë" që kanë patur probleme me sistemin të plotësojnë link-un e mëposhtëm për zgjidhjen e tyre. https://arsimiparauniversitar.gov.al/sqarime-rreth-aplikimit-mesues-per-shqiperine/...

NJOFTIM PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË KONKURRIMIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2024

DRAP Fier njofton shpalljen për fillimin e procedurave të konkurrimit "Mësues për Shqipërinë" 2024  https://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2024/07/Adobe-Scan-Jul-04-2024-15.pdf

NJOFTIM PËR LËVIZJET PARALELE

DRAP Fier publikon njoftimin për lëvizjet paralele me dëshirë për punonjësit mësimorë të punësuar me kontratë pa afat. Njoftimi dhe procedura me dokumentacionin përkatës aksesohen me linkun: njoftimi lëvizje paralele

PUBLIKIMI I VENDEVE TË LIRA TË PUNËS TË DATËS 14.05.2024

DEKLARIMI I VENDEVE TË LIRA TË PUNËS NË INSTITUCIONET ARSIMORE PËR DATËN 14.05.2024                    https://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2024/05/DRAP-Fier-Vendet-e-lira-14.05.2024.pdf

Lista e IAPP-ve pritëse të praktikantëve në periudhën e tretë të vitit shkollor 2023-2024

Lista e IAPP-ve pritëse të praktikantëve në periudhën e tretë të vitit shkollor 2023-2024                                                                ...

PUBLIKIMI I VENDEVE TË LIRA TË PUNËS PËR DATËN 12.03.2024

DEKLARIMI DITOR I VENDEVE TË LIRA TË PUNËS NË IAP PËR DATËN 12.03.2024                                                          ...

PUBLIKIMI I VENDEVE TË LIRA TË PUNËS PËR DATËN 04.05.2024

DEKLARIME DITORE PËR VENDET E LIRA TË PUNËS NË INSTITUCIONET ARSIMORE PËR DATËN 04.03.2024   https://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2024/03/DRAP-Fier-Vendet-e-lira-04.03.2024.pdf

PUBLIKIME TË VENDEVE TË LIRA TË PUNËS NË IAP PËR DATËN 26.02.2024

DEKLARIME DITORE TË VENDEVE TË LIRA TË PUNËS NË IAP PËR DATËN 26.02.2024                                          https://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2024/02/DRAP-Fier-Vendet-e-lira-26.02.2024.pdf

GRAFIKU I INTERVISTAVE NË DRAP FIER I KANDIDATËVE FITUES TË SJELLË NGA ZVAP

Grafiku i intervistave në DRAP Fier i kandidatëve fitues të sjellë nga ZVAP-të.                                                                   ...

SHPALLJE FITUESVE TË KONKURSEVE PËR DREJTOR TË INSTITUCIONEVE ARSIMORE PARAUNIVERSITARE PUBLIKE

DRAP Fier publikon shkresën Nr 256 prot, datë 23.02.2024: Shpallje e fituesve të konkursit për drejtor në IAP 23.02.2024   https://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2024/02/Shpallja-e-fituesve-për-drejtor-të-IAP-datë-23.02.2024.pdf

Na ndiqni në rrjetet sociale

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!