GRAFIKU I INTERVISTAVE NË DRAP FIER I KANDIDATËVE FITUES TË SJELLË NGA ZVAP

Grafiku i intervistave në DRAP Fier i kandidatëve fitues të sjellë nga ZVAP-të.                                                                   ...

SHPALLJE FITUESVE TË KONKURSEVE PËR DREJTOR TË INSTITUCIONEVE ARSIMORE PARAUNIVERSITARE PUBLIKE

DRAP Fier publikon shkresën Nr 256 prot, datë 23.02.2024: Shpallje e fituesve të konkursit për drejtor në IAP 23.02.2024   https://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2024/02/Shpallja-e-fituesve-për-drejtor-të-IAP-datë-23.02.2024.pdf

PUBLIKIME TË VENDEVE TË LIRA TË PUNËS PËR DATËN 21.02.2024

DEKLARIME DITORE TË VENDEVE TË LIRA TË PUNËS NË IAP PËR DATËN 21.02.2024                                           https://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2024/02/DRAP-Fier-Vendet-e-lira-21.02.2024.pdf

SHPALLJE FITUESISH TË KONKURSEVE PËR DREJTOR TË INSTITUCIONEVE ARSIMORE PARAUNIVERSITARE PUBLIKE

DRAP Fier publikon shkresën Nr 238/1 prot datë 21.02.2024: Shpallje fitues konkursi për drejtor IAP 21.02.2024   https://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2024/02/Shpallja-e-fituesve-për-drejtor-të-IAP-datë-21.02.2024.pdf

PUBLIKIMI I VENDEVE TË LIRA TË PUNËS PËR DATËN 20.02.2024

DEKLARIMI I VENDEVE TË LIRA TË PUNËS NË IAP PËR DATËN 20.02.2024                                                                   ...

SHPALLJE FITUESISH TË KONKURSEVE PËR DREJTOR TË INSTITUCIONEVE ARSIMORE PARAUNIVERSITARE PUBLIKE

DRAP Fier publikon shkresën nr. 238 prot., datë 20.2.2024: Shpallje fitues konkursi për drejtor IA 20.2.2024

GRAFIKU I INTERVISTAVE NË DRAP FIER TË KANDIDATËVE FITUES FITUES PËR DREJTOR TË IAP-VE

DRAP Fier publikon me linkun e mëposhtëm shkresën nr 82/4, datë 16.02.2024: Grafiku i intervistave në DRAP Fier të kandidatëve fitues për drejtor të IAP-ve.                                                                                                                ...

PUBLIKIMI I VENDEVE TË LIRA TË PUNËS PËR DATËN 15.02.2024

DEKLARIMET DITORE PËR VENDET E LIRA TË PUNËS NË INSTITUCIONET ARSIMORE PËR DATËN 15.02.2024  https://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2024/02/DRAP-Fier-Vendet-e-lira-15.02.2024.pdf

Grafiku i intervistave në DRAP Fier me fituesit e konkurseve për drejtor të IA-ve

DRAP Fier publikon me linkun e mëposhtëm shkresën nr.82/3, datë 14.2.2024: Grafiku i intervistave në DRAP Fier të kandidatëve fitues për drejtor të IA-ve

SHPALLJE E PROCEDURËS SË KONKURRIMIT PËR DREJTOR TË INSTITUCIONIT ARSIMOR PUBLIK

Në mbështetje të nenit 55 të ligjit nr. 69/2012 datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe të Udhëzimit nr.22, datë 13.11.2023, “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave të emërimit, pezullimit dhe shkarkimit...

Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar
Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit Parauniversitar (DPAP)

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

GRAFIKU I INTERVISTAVE NË DRAP FIER I KANDIDATËVE FITUES TË SJELLË NGA ZVAP

Grafiku i intervistave në DRAP Fier i kandidatëve fitues të sjellë nga ZVAP-të.                                                                   ...

SHPALLJE FITUESVE TË KONKURSEVE PËR DREJTOR TË INSTITUCIONEVE ARSIMORE PARAUNIVERSITARE PUBLIKE

DRAP Fier publikon shkresën Nr 256 prot, datë 23.02.2024: Shpallje e fituesve të konkursit për drejtor në IAP 23.02.2024   https://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2024/02/Shpallja-e-fituesve-për-drejtor-të-IAP-datë-23.02.2024.pdf

PUBLIKIME TË VENDEVE TË LIRA TË PUNËS PËR DATËN 21.02.2024

DEKLARIME DITORE TË VENDEVE TË LIRA TË PUNËS NË IAP PËR DATËN 21.02.2024                                           https://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2024/02/DRAP-Fier-Vendet-e-lira-21.02.2024.pdf

SHPALLJE FITUESISH TË KONKURSEVE PËR DREJTOR TË INSTITUCIONEVE ARSIMORE PARAUNIVERSITARE PUBLIKE

DRAP Fier publikon shkresën Nr 238/1 prot datë 21.02.2024: Shpallje fitues konkursi për drejtor IAP 21.02.2024   https://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2024/02/Shpallja-e-fituesve-për-drejtor-të-IAP-datë-21.02.2024.pdf

PUBLIKIMI I VENDEVE TË LIRA TË PUNËS PËR DATËN 20.02.2024

DEKLARIMI I VENDEVE TË LIRA TË PUNËS NË IAP PËR DATËN 20.02.2024                                                                   ...

SHPALLJE FITUESISH TË KONKURSEVE PËR DREJTOR TË INSTITUCIONEVE ARSIMORE PARAUNIVERSITARE PUBLIKE

DRAP Fier publikon shkresën nr. 238 prot., datë 20.2.2024: Shpallje fitues konkursi për drejtor IA 20.2.2024

GRAFIKU I INTERVISTAVE NË DRAP FIER TË KANDIDATËVE FITUES FITUES PËR DREJTOR TË IAP-VE

DRAP Fier publikon me linkun e mëposhtëm shkresën nr 82/4, datë 16.02.2024: Grafiku i intervistave në DRAP Fier të kandidatëve fitues për drejtor të IAP-ve.                                                                                                                ...

PUBLIKIMI I VENDEVE TË LIRA TË PUNËS PËR DATËN 15.02.2024

DEKLARIMET DITORE PËR VENDET E LIRA TË PUNËS NË INSTITUCIONET ARSIMORE PËR DATËN 15.02.2024  https://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2024/02/DRAP-Fier-Vendet-e-lira-15.02.2024.pdf

Grafiku i intervistave në DRAP Fier me fituesit e konkurseve për drejtor të IA-ve

DRAP Fier publikon me linkun e mëposhtëm shkresën nr.82/3, datë 14.2.2024: Grafiku i intervistave në DRAP Fier të kandidatëve fitues për drejtor të IA-ve

SHPALLJE E PROCEDURËS SË KONKURRIMIT PËR DREJTOR TË INSTITUCIONIT ARSIMOR PUBLIK

Në mbështetje të nenit 55 të ligjit nr. 69/2012 datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe të Udhëzimit nr.22, datë 13.11.2023, “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave të emërimit, pezullimit dhe shkarkimit...

Na ndiqni në rrjetet sociale

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!