GRAFIKU I INTERVISTAVE NË DRAP FIER I KANDIDATËVE FITUES TË SJELLË NGA ZVAP

Grafiku i intervistave në DRAP Fier i kandidatëve fitues të sjellë nga ZVAP-të.                                                                   ...

SHPALLJE FITUESVE TË KONKURSEVE PËR DREJTOR TË INSTITUCIONEVE ARSIMORE PARAUNIVERSITARE PUBLIKE

DRAP Fier publikon shkresën Nr 256 prot, datë 23.02.2024: Shpallje e fituesve të konkursit për drejtor në IAP 23.02.2024   https://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2024/02/Shpallja-e-fituesve-për-drejtor-të-IAP-datë-23.02.2024.pdf

PUBLIKIME TË VENDEVE TË LIRA TË PUNËS PËR DATËN 21.02.2024

DEKLARIME DITORE TË VENDEVE TË LIRA TË PUNËS NË IAP PËR DATËN 21.02.2024                                           https://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2024/02/DRAP-Fier-Vendet-e-lira-21.02.2024.pdf

SHPALLJE FITUESISH TË KONKURSEVE PËR DREJTOR TË INSTITUCIONEVE ARSIMORE PARAUNIVERSITARE PUBLIKE

DRAP Fier publikon shkresën Nr 238/1 prot datë 21.02.2024: Shpallje fitues konkursi për drejtor IAP 21.02.2024   https://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2024/02/Shpallja-e-fituesve-për-drejtor-të-IAP-datë-21.02.2024.pdf

PUBLIKIMI I VENDEVE TË LIRA TË PUNËS PËR DATËN 20.02.2024

DEKLARIMI I VENDEVE TË LIRA TË PUNËS NË IAP PËR DATËN 20.02.2024                                                                   ...

SHPALLJE FITUESISH TË KONKURSEVE PËR DREJTOR TË INSTITUCIONEVE ARSIMORE PARAUNIVERSITARE PUBLIKE

DRAP Fier publikon shkresën nr. 238 prot., datë 20.2.2024: Shpallje fitues konkursi për drejtor IA 20.2.2024

GRAFIKU I INTERVISTAVE NË DRAP FIER TË KANDIDATËVE FITUES FITUES PËR DREJTOR TË IAP-VE

DRAP Fier publikon me linkun e mëposhtëm shkresën nr 82/4, datë 16.02.2024: Grafiku i intervistave në DRAP Fier të kandidatëve fitues për drejtor të IAP-ve.                                                                                                                ...

PUBLIKIMI I VENDEVE TË LIRA TË PUNËS PËR DATËN 15.02.2024

DEKLARIMET DITORE PËR VENDET E LIRA TË PUNËS NË INSTITUCIONET ARSIMORE PËR DATËN 15.02.2024  https://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2024/02/DRAP-Fier-Vendet-e-lira-15.02.2024.pdf

Grafiku i intervistave në DRAP Fier me fituesit e konkurseve për drejtor të IA-ve

DRAP Fier publikon me linkun e mëposhtëm shkresën nr.82/3, datë 14.2.2024: Grafiku i intervistave në DRAP Fier të kandidatëve fitues për drejtor të IA-ve

SHPALLJE E PROCEDURËS SË KONKURRIMIT PËR DREJTOR TË INSTITUCIONIT ARSIMOR PUBLIK

Në mbështetje të nenit 55 të ligjit nr. 69/2012 datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe të Udhëzimit nr.22, datë 13.11.2023, “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave të emërimit, pezullimit dhe shkarkimit...

Drejtoria Rajonale

e Arsimit Parauniversitar Fier
FIER

Lagjia “Kastriot”, Rr “Leon Rei” Fier

 DIVJAKË

Sheshi Santa Barbara Divjakë

 MALLAKASTËR

Lagjia “5 shkurti”, Rr. “Kadri Roshi”, Nd. Nr.2, Ballsh

 TEPELENË-MEMALIAJ

Rruga “Batalioni Baba Abaz”

 LUSHNJE

Rruga “Qemal Stafa”, Lushnje

 PATOS

Rr.”Thoma Rrudha”Lagjia “29Marsi”

 SELENICË

Selenice ,Vlore 

 GJIROKASTËR-LIBOHOVË

Lagjia “11 Janari”, Gjirokastër

 FINIQ-DROPULL

Rruga Foinikeon, prane Bashkise Finiq.

VLORË-HIMARË

Lagjia “28 Nëntori”, Rruga “Siko Nako”, Vlorë

 ROSKOVEC

Rruga : ‘Llambi Pasku”, Ndertesa nr 20/1,Hyrja 1 

 PËRMET-KËLÇYRË

 “Lagjia Mejden” Permet

 SARANDË-DELVINË-KONISPOL

Lagjia nr. 3, Rr. Studenti, Sarande

Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit Parauniversitar (DPAP)

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Na ndiqni në rrjetet sociale

Publikim i rezultateve paraprake të kandidatëve të Portalit “Mësues për Shqipërinë” 2021

Rezultatet paraprake të kandidatëve të Portalit "Mësues për Shqipërinë" 2021, DRAP FIER http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2021/09/Rezultatet-paraprake-të-kandidatëve-të-Portalit-Mësues-për-Shqipërinë-2021-DRAP-Fier.pdf

Rezultatet Paraprake Portal 2021 DRAP Fier

Rezultatet Paraprake Portal 2021 DRAP Fier

Vende Provizore/Vakante ne ZVAP Sarande

Kerkese per vend vakant ne ZVAP Sarande, DRAP Fier.

Njoftim

Njoftim per vende te lira Vakante/Provizore per vitin mesimor 2020-2021 ZVAP Mallakaster

Vende provizore/vakante të ZVAP Divjakë

Vende provizore/vakante të ZVAP Divjakë
Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!