Publikohen listat e kandidatëve të SHPS të kualifikuar me pikët totale.
  1. Lista e kandidatëve të kualifikuar për kontratat me afat të pacaktuar.                                                                                        https://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2023/08/5.-Lista-perfundimtare-kandidatëve-te-kualifikuar-dt.30.08.23-me-piket-totale.pdf
  2. Lista e kandidatëve të kualifikuar për kontratat me afat 1 (një) vit shkollor.                                                                     https://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2023/08/5.-Lista-perfundimtare-kandidatve-ne-liste-pritje-30.08.23-me-piket-totale.pdf