PUBLIKOHET SHPALLJA NR 1 E VENDEVE TË LIRA PËR PUNONJËS TË NJËSISË SË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL NË IPAP NË ZVAP NË VARËSI TË DRAP FIER DHE TABELA E VENDEVE TË LIRA SIPAS ZVAP PËRKATËSE.                                                                           https://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2023/09/Shpallje-Nr-1-e-vendeve-te-lira-per-SHPS-1.9.2023-dhe-tabela-sipas-ZVAP.pdf