Specialistët e kurrikulës dhe inspektorë të ZVAP-ve në DRAP Fier morën pjesë në një trajnim online të realizuar nga ASCAP në bashkëpunim me ASSA & UNICEF ku u njohën me platformën e monitorimit të shkollës në lidhje me Sistemin e Paralajmërimit të Hershëm të Braktisjes Shkollore.