NJOFTIM

NJOFTIM PËR SAKTËSIM TË AFATIT TË DORËZIMIT TË DOSJEVE PËR PROCEDURËN E KONKURIMIT PËR DREJTOR NË SHKOLLËN “HALIM XHELO”. AFATI I DOREZIMIT TE DOSJEVE ESHTE PERIUDHA NGA 29.06.2022 DERI NE 09.07.2022.